Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016


Don’t let mental blocks control you. Set yourself free. Confront your fear and turn the mental blocks into building blocks.”

― Roopleen

Δεν υπάρχουν σχόλια: