Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016


There are wounds that never show on the body that are deeper and more hurtful than anything that bleeds.

- Laurell K. Hamilton

Δεν υπάρχουν σχόλια: