Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

I just want to sleep for 6 months , maybe more and then when I wake up, I won't have any memories of you or the life I used to live.

Well,that's of course, if I wake up. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: