Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Tumblr wisdom.

It’s kind of funny, how the worse I feel, the more I want to write. It doesn’t really make me feel any different, but there’s just something about putting your mind out there for all to see that is actually calming, in a ‘take it or leave it’ sort of way.

Δεν υπάρχουν σχόλια: